Richtlijnen

Om misverstanden en ergernissen te voorkomen zijn er een aantal richtlijnen voor het gebruik van de WhatsApp Preventie groepen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot permanente uitsluiting van deelname.

 

Richtlijnen:

Artikel 1: Plaats enkel berichten die op dat moment in het belang van de veiligheid van de wijk zijn.

 

Artikel 2: Reageer niet op elkaars berichten, tenzij je belangrijke aanvullende informatie hebt.

 

Artikel 3: De groep is niet bedoeld om nieuwsberichten te delen.

 

Artikel 4: Wil je een oproep plaatsen in de groep, neem dan contact op met 1 van de groepsbeheerders.

 

Artikel 5: Het bestuur kan personen ontheffing van de richtlijnen verlenen.

 

Artikel 6: Tussen 22.00 uur en 08.00 uur willen wij de rust in de groepen garanderen. Daarom geldt tijdens deze uren de volgende regel:

Plaats na 22.00 uur enkel een bericht in de groep indien je ook de politie hebt gebeld.

 

Artikel 7: Het bestuur kan de richtlijnen zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van reden wijzigen.

 

Artikel 8: Het bestuur kan personen, die meermaals de richtlijnen negeren, deelname aan de WhatsApp Groep(en) ontnemen zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling.

 

Artikel 9: Het bestuur kan personen, zonder opgave van reden, deelname aan de WhatsApp Groep(en) ontnemen.

 

Artikel 10: Door deelname aan de WhatsApp groep ga je akkoord met de richtlijnen.